مقالات برگزیده اولین همایش ملی مدیریت نگهداری پروژه های عمرانی

 

جهت نمایش مقالات روی لینک زیر کلیک نمایید:

فایل مقالات برگزیده اولین همایش ملی مدیریت نگهداری پروژه های عمرانی

 

کتاب های ارائه شده در اولین همایش ملی مدیریت نگهداری پروژه های عمرانی از جناب آقای دکتر بهرویان